DOKONALOST ADVANEX

Snaha o dokonalost ve výrobě

KONTAKTOVAT

PRODUKTY A SLUŽBY

HLUBOKO TAŽENÉ PRODUKTY

NÁŠ PŘÍSTUP

Hluboké tažení je proces, který využívá tahovou sílu k vytažení kovu do válcového tvaru. Používá se v celé řadě průmyslových odvětví pro výrobu elektronických, zdravotnických, kosmetických a jiných spotřebních výrobků.

Tyto výrobky mají výhodu, že mohou nahradit několik komponent v zařízení nebo výrobku jedním tvářeným dílem, což zkrátí montážní čas a sníží náklady na materiál.

Kritickou vlastností jakéhokoli hlubokotaženého komponentu je poměr mezi délkou a průměrem, známý jako mezní tažný poměr (LDR).

Advanex dokáže v současné době vyrábět komponenty s více než čtyřicetkrát převyšující délkou oproti průměru (LDR 40 : 1), ale my neustále zlepšujeme naše technologie a posunujeme hranice.

Tento proces tváření poskytuje několik výhod oproti obrábění nebo jiným alternativním výrobním metodám, protože dodatečné funkce lze vyprodukovat bez potřeby druhotných operací.

Hlubokotažné tváření kovů je zvláště ekonomické při vysokých objemech, kdy nižší zpracovatelské náklady významně snižují náklady na jeden díl. Při menších objemech může být tento proces ekonomičtější než progresivní ocelotisk díky nižším nákladů na nástroje.

Z funkčního hlediska produkuje hlubokotažné tváření kovů díly s vysokou pevností a nízkou hmotností dílů a zároveň zahrnuje tvary a formy, které jsou nemožné u některých jiných výrobních procesů.

DOWNLOAD

Advanex používá jediný výrobní proces pro dokončení komplexních tvarů s LDR poměrem 40 : 1

Přidejte se k našim
celosvětovým partnerům