Latest Information

Contact Us

News

Advanex Europe využívá partnerství znalostního transferu s Nottinghamskou univerzitou k rozšíření škály možností svých hluboko tažených produktů

Výrobce přesných součástí Advanex Europe vyzdvihl úspěch partnerství znalostního transferu (Knowledge Transfer Partnership, KTP) s Nottinghamskou univerzitou.

Plány mezinárodního růstu Advanex Group zahrnovaly mimo jiné akvizici japonské společnosti specializované na hluboké tažení – pokročilý proces tváření kovů. Společnost Advanex se od počátku akvizice soustředila na převedení výroby hluboko tažených produktů z japonské společnosti na Advanex Europe.

Advanex Europe spolupracovala po dobu svého dvouletého partnerství znalostního transferu s uvedenou univerzitou na rozvoji odborných znalostí v oblasti hluboko tažených produktů a zároveň vytvářela nové trhy a zdokonalovala své zdroje konkurenční výhody.  KTP je inovační program financovaný ze Spojeného království, přičemž jeho cílem je podpora společností a zlepšení jejich produktivity a dovednostní základny.

„Díky KTP s Nottinghamskou univerzitou jsme mohli toto vše převést do Evropy a rozvíjet přitom vztahy s našimi japonskými kolegy, s cílem podpořit právě tuto technologii. Jsme nyní v mnohem silnější pozici a můžeme tak nabízet hluboko tažené produkty klíčovým trhům, jako je letectví, automobilový průmysl či zdravotnictví. Na následujících pět let máme ambiciózní plány, přičemž rozvoj našich obchodních činností v oblasti technologie hlubokého tažení tvoří nedílnou součást naší strategie,“ zdůraznil generální ředitel Ian Beardsmore.

Obrázek 1: Výběr hluboko tažených produktů

Původním cílem KTP bylo rozvinout a začlenit simulační / vědecky podložený přístup k navrhování nástrojového vybavení a výrobě kovových součástí, a to s cílem optimalizovat tok a minimalizovat vady.  Díky KTP se u vícestupňového hloubkového tažení podařilo vytvořit funkční model analýzy konečných prvků, který umožnil pochopit účinky každého materiálu a parametru nástrojového vybavení na proces hlubokého tažení a doplnil tak stávající praktické zkušenosti z Japonska.  Tímto způsobem bylo možné vytvořit šablonu pro snadné navrhování nástrojového vybavení potřebného k výrobě specifických zákaznických dílů.

Díky nedávným produktovým a výrobním inovacím patří Advanex stále mezi přední výrobce přesně konstruovaných součástí. Společnost Advanex působí ve 23 zemích světa, například ve Spojeném království, České republice, Japonsku, Číně, Americe a Thajsku, a vyrábí řadu součástí využívaných na různých trzích, mimo jiné:

 1. kompresní pružiny,
 2. roztažné/tažné pružiny,
 3. vložkové výlisky,
 4. závitové vložky,
 5. torzní drátové formy,
 6. výlisky,
 7. hluboko tažené ocelové trubky,
 8. vložky KATO® CoilThread®,
 9. přesné pružiny pro lékařské účely.

Společnost Advanex Europe, která je součástí subjektu Advanex Inc. se sídlem v Japonsku, má řadu akreditací a splňuje veškeré příslušné standardy v oblasti kvality, včetně ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 a AS9100.

Pro více informací prosím kontaktujte pressoffice@advanex.co.uk nebo navštivte webové stránky https://advanex.co.uk/.

Novinky Advanex

 • Vánoční zastavení provozu Advanex Europe

  Rádi bychom oznámili našim klientům a zákazníkům, že společnost Advanex Europe bude od pondělí 21. prosince do pondělí 4. ledna …MORE
 • Advanex Česká republika obdržela certifikaci ISO

  Advanex s potěšením oznamuje získání ISO certifikace pro účelově postavený výrobní závod v České republice. Továrna o rozloze 7.300m2 se nachází v Horních …MORE
 • Covid-19

  Současná globální pandemie COVID-19 narušuje dodavatelské řetězce po celém světě a ponechává některé výrobní podniky s náročnými problémy dodavatelského řetězce. …MORE

Our Global Network

VIEW OUR NETWORK

Join our Global Partnerships Contact